ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਾ ਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ…

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋ ਸ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਪੱਟੜੀਆਂ, ਮਾਰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ

Read More ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਾ ਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ…