Breaking News
Home / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ / ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਤਾ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਤਾ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚ ਓਦੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚ ਓਦੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣਾ:
ਜਦੋਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।

ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਹੈ:
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਹ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੋਸਟ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ:
ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਗਾਣੇ ਸੁਣੇਗੀ:

ਲੜਕੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

About admin

%d bloggers like this: