BRAMPTON ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਂਗਨੈਂਟ , ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਸ ਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀ ਤੀ ਦੱ ਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ| ਕਨੇਡਾ ਚ ਪੜ ਦੇ ਭਾ ਰਤੀ ਸਟੂ ਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰ ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਾ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾ ਰਟ ਟਾਇਮ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਜਤ ਦੀ ਰਾ ਖੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਆਂ ਗਲ ਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾ ਦ ਚ ਭੁਗਤ ਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ|ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਤੀ ਸਟੂਡੈਂ ਟ ਕੁੜੀ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ ਦੇ ਭਾ ਰਤੀ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁ ਤ ਜਿਆ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾ ਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾ ਇਰਲ ਖ ਬਰ ਦੇ ਬਾ ਰੇ ਚ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਖ ਤ ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅ ਸਲ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗ ਲ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਉ|ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁ ਤ ਲੋਕ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ ਸ ਕਨੇਡਾ ਪਹੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਕਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾ ਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ|

ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂ ਕੱਲੇ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਸਮ ਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ ਲਤ ਕ ਦ ਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰੇ ਗੀ|ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *